Tűzhelyek

tuzhely

A háztartási célra készült gáztűzhelyek jellemző egyidejű teljesítménye kb. 4-6 KW. Az égéskor keletkező égéstermék teljes egészében a helyiségbe kerül. A sütő égésterméke is, annak a kivezetője a készülék mögött található.

A gáztűzhelyek égésbiztosítása termoelektromos, előfordulnak még azonban égésbiztosítás nélküli készülékek pl. T4 típus (a képen középen).
Gyors és intenzív főző. sütő teljesítménye miatt kedvelt.

 Tipikus veszélyes helyzet:

Szellőzés nélküli helyiségben huzamos használat!
Nyitott sütőajtóval fűtési célból üzemeltetés.

 

A jelenleg érvényes szabályok szerint:(kivonat)

Elhelyezhető konyhában, vagy konyha – étkező – nappali rendeltetésű helyiségben  tűzhely, ha:
–    gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval ( ha elalszik a láng, akkor a gáz áramlása megszűnik, ezeket a tűzhely gombokat kell:”nyomva tartani” begyújtáskor) rendelkezik,
–    a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség légellátása a 4.3.1. pont szerinti,**
** „A tűzhely maximális egyidejű teljesítményének a felét kell figyelembe venni (2-nél több főzőhelyet tartalmazó tűzhely),és minden kilowatt teljesítményhez 12 köbméter friss levegőt kell óránként a helyiségbe juttatni.
Számoljunk: 10/2×12= 60 köbméter friss levegő kell óránként.
A gázszolgáltatók gyakorlata eltérhet, páraelszívót kérhetnek, külső térbe nyíló szellőzőt, reteszelést a kéményes készülékhez, mágnesszelepet.”

továbbá

–    a tervező nyilatkozik arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.

 

4.3.2.      Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése

Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezőanyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza.
4.2.1.   A feltételt teljesítő szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása végezhető
– közelítő módszerrel, fajlagos értékek alapján, vagy
– számítással, a gázfogyasztó készülék, mint szennyező forrás kibocsátásának és a megengedett belső szennyezőanyag-koncentrációnak a figyelembevételével.

4.2.2.   A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása fajlagos érték alapján
A szellőzőlevegő térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelésére vonatkoztatva legalább
12 [m3/h/kW] legyen.
A gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelését [kW] az adattábla szerinti névleges hőterhelés [kW] és az alábbi egyidejűségi tényezők szorzataként kell kiszámítani:
3-4 főzőhelyes tűzhely:             0,5
1-2 főzőhelyes gázfőző:        0,65
egyéb gázfogyasztó készülék:   1,0

A szabályozás szó szerint a következő:

4.2.3. Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése

4.2.3.1. Általános előírások

Átfolyó rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítő vagy közvetlen kifolyásra, vagy csak azonos helyiségben lévő egy csapolóra, és csak időszakos melegvíz-vételi célra (pl. kézmosás, mosogatás) alkalmazható.

Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek nem helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az alábbi helyiségekre:

–    épületek huzamos tartózkodásra szolgáló és az azokkal légtér összeköttetésben lévő helyiségek,

–    testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiség,

–    nevelési, oktatási építmények – legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló – helyiségei, a taneszköznek minősülő, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével,

– közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségek,

–    „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek. Kivételt képez a konyhában, vagy konyha – étkező – nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:

–    gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,

–    a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség légellátása a 4.3.1. pont szerinti, továbbá

–    a tervező nyilatkozik arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.

Kivételt képez továbbá:

–    ha a tűzhelyet és/vagy vízmelegítőt az időszakos használatú létesítmények, vagy melléképítmények szabad légtérrel összeszellőztetett helyiségében helyezik el;

–    ha az égéstermék elvezetés nélküli gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológia része (nagykonyha, műhely, laboratórium, mezőgazdasági állattartó épület, stb.) és a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított.