Press

Az oldalon található minden írás, fénykép, adat szabadon felhasználható a forrás pontos megjelölésével, változatlan tartalommal, külön engedély kérése nélkül.

Forrás: <a href="https://www.nehaljmeg.hu">Ne halj meg.hu</a>

 Ennek az oldalnak elsődleges célja a gázzal működő berendezések szabálytalan használatából adódó halálos balesetek számának csökkentése.
Ennek érdekében elsősorban műszaki információkat közlünk, azok figyelmen kívül hagyásából létrejövő veszélyekre hívjuk fel olvasóink figyelmét.

Ez igazából nem szenzáció, nem hír.

Az épületgépész szakma, (és természetesen minden más felelősen gondolkodó) régen felismerte azt, súlyos a felelősségük abban, hogy egyszerű és banális dolgok miatt emberek halnak meg, csak azért mert nem tájékozottak.

A széles közösség tájékoztatása rendkívül drága. Megfizethetetlen egy vállalkozás vagy egy szakmai szövetség számára.

Az írott sajtó, a televízió felelőssége óriási.A megelőzést elősegítő tájékoztatás unalmas, nehézkes, és a megfelelő tudás hiányában félrevezető.

Állapodjunk meg!

Szakmai szempontból megjelenés előtt szívesen ellenőrzünk minden sajtóterméket, riportot amennyiben elküldik a szerkeszto@nehaljmeg.hu címre, vagy feltöltik ide:

  • Formátumok:.pdf,.doc,.docx,.odt,.txt,.rtf,.jpg,.png,.avi,.mp4,.mkv max 100 MB

Cserébe a következőket kérjük: ne kövessék el a továbbiakban az alábbi hibákat:

A műszaki biztonsági felülvizsgálat nem azonos a gázkészülékek javításával, karbantartásával !

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték vizsgálatakor
a nyomvonal szabályosságának ellenőrzése, a védőtávolságok, biztonsági övezet ellenőrzése, a vezetékek anyagminőségének, kötéseinek és a tömítések ellenőrzése, a korrózióvédelem ellenőrzése, szivárgásvizsgálat történik.
Megtörténik a gázfogyasztó készülék alkalmazhatóságának ellenőrzése; telepítésének, elhelyezésének szabályosságának, a hozzáférhetőségnek ellenőrzése.
Az égéstermék elvezetés szabályosságát is ellenőrzi a felülvizsgáló.
Az égési levegőellátás biztosítottságának vizsgálata, az égéstermék elvezetők (kémény) ellenőrzési jegyzőkönyvének, az utolsó karbantartási jegyzőkönyv érvényességének, tartalmának ellenőrzése.
A felülvizsgálónak nem feladata a készülékek szétszerelése, tisztítása, javítása. Nyilvánvalóan előfordulhat (elő is fordul szép számban) az, hogy a felülvizsgáló egyben az adott készülékekhez értő szervizszakember is, tehát akár ezeket a feladatokat is elvégezheti (nyilvánvalóan térítés ellenében), de ez alapvetően a gázkészülék szervizek feladata.

Ellenkezőleg is előfordulhat az is, hogy a karbantartást végző gázszerelő felülvizsgáló is egyben, és elvégzi a teljes rendszer felülvizsgálatát az előzőek szerint.

Egy gázkészülék javítása, ellenőrzése,tisztítása bár igen fontos dolog nem azonos a műszaki biztonsági felülvizsgálattal, elsősorban annak tartalmi részével, másrészt a jelenlegi jogi szabályozással nem kompatibilis.

Tehát: készülék karbantartás létezik felülvizsgálat nélkül, sikeres felülvizsgálat azonban nincs a karbantartás igazolása nélkül.

A fentiekből következik, a fogyasztóknak felesleges a karbantartásokat halasztaniuk azzal a megfontolással, hogy az majd ingyen lesz.